Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen