Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen
Hanke on päättynyt 31.12.2022