Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen
Kehittävän kokeilemisen kenttäsovellus yhteistyössä Taavetin lukion kanssa

Kehittävän kokeilemisen kenttäsovellus yhteistyössä Taavetin lukion kanssa

Työpajassa käytettyä tehtävämateriaalia.

Kuvateksti: Työpajassa käytettyä tehtävämateriaalia.

Perttu Pölönen kysyy tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan ”Tulevaisuuden identiteetit” kysymyksen ”kuka olet?” Yksiselitteistä vastausta tähän ei välttämättä löydy, mutta etsiminen voi silti olla antoisaa. Hän kannustaa vastaamaan kysymykseen tarinoiden, ei tilastojen kautta. Tarinat jäävät elämään mieleen, tilastot eivät. Sama koskee kokeilevaa kehittämistä. Kun etsitään ratkaisuja, ei ole takuuta siitä, mikä tulee olemaan vastaus, mutta sen etsiminen voi olla itsessään opettava ja antoisa seikkailu. Etsimisen tueksi voidaan hakea tarinoita, käyttäjäkokemuksia, kentältä asiakkaiden joukosta.

Mene siis sinne, missä ihmiset ovat

Meidän MINT-hankkeessamme* koulitaan hankevetäjistä kokeilevan kehittämisen mestareita. Tällainen ”kokeilumestari” itsessään on hankkeen tarpeiden selvitystyön myötä syntynyt kokeilevan kehityksen tuotos, prototyyppi, joka testaa parhaillaan kenttätyössä, miten näitä kokeilevaan kehittämiseen liittyviä periaatteita pystytään soveltamaan ja ennen kaikkea – jakamaan hyödyksi muille mukaan liittyville sidosryhmille.

Kokeilevaan kehittämiseen perehtyneet Lotta Hassi, Sami Paju ja Reetta Maila kiteyttävät kokeilevan kehittämisen ytimen neuvoon, että mene sinne, missä ihmiset ovat. Tutki, tarkkaile ja kysy rohkeasti äläkä jännitä kokeilemista tai sitä, että mahdollisesti kompuroit. Parhaimmillaan tuloksena on jokin uusi innovatiivinen tuote tai palvelu.

Käytännön sovellus Luumäellä

Yksi hankkeen kenttäkokeilu Luumäellä oli yhdistää Taavetin lukiolaiset hankkeen sidosryhmäksi. Yrittäjyyskasvatukseen panostava lukiomme on myös yksi LUT-yliopiston sidosryhmistä. LUT ja LAB-ammattikorkeakoulu puolestaan ovat aktiivisia MINT-hankkeen toimijoita. Nyt vuodenvaihteen tienoilla LUT on toteuttamassa lukiolaisille IT-yrittäjyyskurssia. Luonnollinen laajennus oli täydentää lukion yrittäjyyskasvatusta palvelumuotoilun näkökulmasta, ja tässä kohtaa tuli kokeilumestarille hommia.

Mietitään taustaksi tähän väliin vielä Luumäen kunnankirjastoa. Siellä siirryttiin joulukuun alussa omatoimiaikaan ja toimintamalli on täysin uusi molemmille osapuolille, niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin. Toimintamallien parantaminen puolestaan hyötyy osallistavasta ja yhteisöllisestä kehittämisestä. Kirjaston näkökulmasta taas erityisesti nuoret sekä nuoret aikuiset ovat paikallisia lainaustilastoja tarkasteltaessa se vähinten lainaava asiakasryhmä. Kun langat alkoivat yhdistyä, tuli mieleen, että lukiolaiset voisivat olla omatoimikirjaston testiryhmä.

Koulutus- ja työpajapäivän kysymyksen asettelussa tavoite oli saavuttaa tietoa siitä, mitä etua ja/tai uutta tietoa voitaisiin saada näiltä nuorilta aikuisilta omatoimipalvelun kehittämiseen tai ehkä jopa muidenkin kirjastopalveluiden kehittämiseen. Entäpä muuttuuko tilanne vielä hyödyllisemmäksi, jos testiryhmä koulutetaan ennen testikäyntiä tarkastelemaan palvelun eri vaiheita siten, että he tunnistavat takana olevan ajatuksen palvelun muotoilusta ja asiakkaan palvelupolusta? Lukio innostui tähän aktiivisesti mukaan tarjoamalla osallistujille houkuttimen. He saavat todistuksen tästä osallistumisestaan.  

Tämä oli toisin sanoen kokeilu, jonka tarkoituksena oli testata ja tunnistaa, missä omatoimikirjaston asiakasarvo on ja miten sitä tulisi tuottaa lukiolaisten näkökulmasta. Toiveissa oli saada tietoa siitä, miten asiat ovat, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ensimmäinen koulutus- ja työpajapäivä ennätettiin toteuttaa 3.12. eli juuri ennen kuin uutiset muuttivat tilanteen.

Lukion testiryhmä koossa. Takarivissä opettaja Saila Kainulainen-Asikainen, joka antoi erityismaininnan ja plussan siitä, kun koulutuksen yhteydessä käytiin läpi termiä ”ihan kiva”. Ihan kiva on hajutonta ja mautonta maaperää, jonka tausta on hyvä kaivaa auki. Mikä erottaa tarkasteltavan palvelun ja kokemuksen tosi kivasta – mitä pitäisi olla lisää, että kokemus olisikin se wau!, jota suositellaan kaverillekin.

Kuvateksti: Lukion testiryhmä koossa. Takarivissä opettaja Saila Kainulainen-Asikainen, joka antoi erityismaininnan ja plussan siitä, kun koulutuksen yhteydessä käytiin läpi termiä ”ihan kiva”. Ihan kiva on hajutonta ja mautonta maaperää, jonka tausta on hyvä kaivaa auki. Mikä erottaa tarkasteltavan palvelun ja kokemuksen tosi kivasta – mitä pitäisi olla lisää, että kokemus olisikin se wau!, jota suositellaan kaverillekin.

Missä ollaan nyt?

Omatoimikirjasto avattiin Luumäellä 1.12. ja Etelä-Karjalasssa tiukentuvan koronatilanteen vuoksi palvelu jouduttiin sulkemaan 7.12. Samalla kehittämisen toinen vaihe jouduttiin jättämään ”odottaa”-tilaan.

Ensimmäisessä työpajassa toteutettiin tehtävä, joka vaatii pohdiskelemista sekä ryhmäkeskustelua. Niillä selvitettiin kirjaston nykytilaa, ympäristöä, merkitystä sekä siihen liittyviä odotuksia ja toiveita. Viimeisenä keskustelimme kirjastoon liityvistä ideoista: mitä kirjastossa voisi olla – ne villit ideat sekä wau-elämykset! Toisen työpajapäivän tarkoitus on testata omatoimikirjaston palvelupolku käytännössä paikan päällä.

Mitä työpajalla saavutettiin?

Työpajalla saavutettiin se, mikä oli toiveissa: saatiin katsaus siitä, mikä on kirjaston merkitys koulutukseen osallistuneelle ryhmälle. Kirjaston käsite on laajentunut vanhanaikaisesta kirjasäiliöstä kohti eläväistä ja virikkeellistä tapahtumia ja kulttuuria tarjoavaa kansalaisen olohuonetta. Kirjastolta toivotaan aktiviteetteja ja sosiaalisen hengailun mahdollisuutta. Täällä ei tarvitse olla enää HYSSS!!! Palveluilta puolestaan toivotaan helppoutta ja nopeutta. Tätä palvelun nopeutta ja helppoutta päästään arvioimaan sitten toisen työpajan myötä.

Kiitän Taavetin lukiota, opiskelijoita sekä opettaja Saila Kainulainen-Asikaista ja rehtori Pekka Hyväristä aktiivisesta ja innostuneesta yhteistyöstä!

Kirjoittaja: Mervi Alaoutinen

* MINT -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Luumäen kunnan, Parikkalan kunnan, Rautjärven kunnan, Savitaipaleen kunnan ja Taipalsaaren kunnan yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda innovaatio- ja kokeiluekosysteemi toimintamalli kuntien, yritysten ja korkeakoulujen välille. Hankkeessa keskitytään kuntien, yritysten ja niiden yhteisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseen kokeiluiden avulla ja sitä kautta kunnissa toimivien pk-yritysten innovaatio-osaamisen kasvattamiseen.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

LÄHTEET

Hassi, L., Maila, R. & Paju S. 2015. Kehitä kokeillen. Organisaation käsikirja. Helsinki: Talentum Pro.

Pölönen, P. 2020. Tulevaisuuden identiteetit. Keuruu: Otavan Kirjapaino.

Etelä-Karjalan pienet kunnat juhlivat itsenäisyyspäivää virtuaalisesti 6.12

Etelä-Karjalan pienten kuntien Virtuaalinen Itsenäisyyspäivä eli VIP e-Karjala tapahtuma järjestettiin verkossa sunnuntaina 6.12 klo 12.00 alkaen.

Tapahtumassa nähdään ohjelmaa ympäri maakunnan; Luumäen, Taipalsaaren, Savitaipaleen, Parikkalan ja Rautjärven kunnista. Ohjelmistossa on mm. tutustumista upeaan Kotkaniemeen, Parikkalan Patsaspuiston esittelykierros virtuaalisena sekä kunnanjohtajien-, koululaisten- ja yrittäjien Itsenäisyyspäivä-tervehdyksiä. Lisäksi luvassa on kulttuuria, musiikkia ja lapsille suunnattua ohjelmaa. Tapahtumassa pääsee tutustumaan myös historiallisiin merkkihenkilöihin ja paikkoihin.

Tapahtuman halutaan kokoavan perheitä yhteen tärkeän asian äärelle olematta kuitenkaan liian vakava. Suunnittelun ohjenuoraksi asetettiinkin ”riehakasta pönötystä”. Tapahtuma tarjoaa monipuolista ohjelmaa eri ikäryhmille verkon välityksellä ja tapahtuma on maksuton.

Idea Virtuaaliseen Itsenäisyyspäivään tuli Luumäen kunnanjohtajalta, Anne Ukkoselta, minkä jälkeen viiden kunnan johtajat ja kehityshenkilöt ideoivat tapahtuma tarkoituksen, tavoitteet, sisällön ja toteutustavan LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston asiantuntijoiden vetämänä. Ideointivaiheeseen osallistui yhteensä 20 henkilöä.

Virtuaalisen Itsenäisyyspäivän tuotanto hajautettiin eri kuntiin, joissa sisältö suunniteltiin ja kuvattiin pääasiassa paikallisten toimijoiden voimin. Tänä vuonna päävastuu ohjelman tuotannosta on Luumäen kunnalla ja tapahtuma osuuden tuottaa CreativeKaiku Ky ja Luumäen kunta. Tapahtuma toteutetaan osana MINT-projektia*. Tavoitteena on, että tapahtuma järjestetään jatkossakin vuosittain.

Tapahtuma on katsottavissa 6.12. klo 12 alkaen maksutta osoitteessa: www.vip-ekarjala.fi.

Kirjoittaja: Elsa Melkko

Artikeli on julkaistu 3.12.2020 Etelä-Karjalan liiton maakuntaportaalissa: https://www.ekarjala.fi/blog/etela-karjalan-pienet-kunnat-juhlivat-itsenaisyyspaivaa-virtuaalisesti-6-12/

*MINT Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen hanke

Tiedän mitä teitte viime kesänä MINT -hankkeessa

Tiedätkö mitä tapahtui viime kesänä MINT-hankkeessa? Se selviää tässä tarinassa!

LAB Ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva testiryhmä tutustumassa Innalanmäen tilaan

Kuvateksti: LAB Ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva testiryhmä tutustumassa Innalanmäen tilaan

MINT – Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hankkeessa testattiin viime kesänä Taipalsaaren pyöräilyreittiä ja sen varrella olevia paleluita kokeilevan kehittämisen hengessä. Idea pyöräilyreitin testaukseen sai alkunsa vuoden 2019 lopulla Taipalsaaren kunnan ja MINT -hankkeen yhteisessä palaverissa. Taipalsaaren kunta toimi osana uutta pyöräilijöille suunnattua Saimaan Saaristoreittiä, joka linkittyi uuden lauttayhteyden avulla myös Puumalan Saaristoreittiin. MINT -hankkeen toimenpiteenä lähdettiin suunnittelemaan kokeilua, jossa LAB ammattikorkeakoulun opiskelijat testasivat pyöräillen uutta Saimaan Saaristoreitin Taipalsaaren osuutta sekä Roope-Saimaa lauttayhteyttä. Samalla opiskelijat testasivat ja tutustuivat reitin varrella oleviin yrityksiin ja palveluihin arvioiden niiden toimivuutta pyörämatkailijan näkökulmasta ja esittäen uusia kehitysideoita testauksen pohjalta. Testiryhmän palautteen avulla pyöräilyreittiä ja sen varrella olevia palveluita pystytään jatkossa kehittämään ja parantamaan entistä paremmiksi kunnan elinvoimaa parantaen ja matkailijoita palvellen.

MINT-testaus Taipalsaarella

Testauksen valmistelut käynnistyivät keväällä 2020. Testiryhmäksi valikoitui LAB ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alun perin tavoitteena oli koota testiryhmä nimenomaan kansainvälisistä opiskelijoista. Kevään 2020 koronaepidemian vaikutuksesta testiryhmään valikoitui lopulta eri alojen kotimaisia sekä kansainvälisiä opiskelijoita. Saimme siis kokoon hyvän ja monipuolisen testiryhmän ja testauksen tulokset olivatkin tämän vaikutuksesta monipuoliset. Tavoitteena oli saada kymmenen testaajaa per testipäivä, itse testauksen ajankohta oli kesäkuun puolessa välissä ja testaus jakautui kahdelle päivälle. Viime hetken peruuntumiset ja muutokset vaikuttivat kuitenkin testiryhmien kokoon ja yhteensä testaajia oli 16. Testaajat olivat molempina päivinä pääasiassa eri henkilöitä.

Pyöräilyreitin ohessa opiskelijat testasivat myös neljän eri yrityksen palveluita. Molempina testipäivinä oli mukana kaksi yrityskohdetta, joissa testiryhmät vierailivat. Suutarin Kartanon ja Innalanmäen Tilan yrittäjät osallistuivat myös ennen varsinaista testauspäivää MINT -hankkeen järjestämiin Kokeilumestarit etätyöpajoihin. Työpajoissa MINT -hankkeen asiantuntijat Erno Salmelan johdolla perehdyttivät yrittäjät kokeilevaan kehittämiseen sekä ohjasivat yrittäjiä uuden yhteisen palvelun testaukseen liittyvän kokeilusuunnitelman tekemisessä. MINT-hankkeen tavoitteena on luoda Kokeilumestareiden verkosto Etelä-Karjalan pieniin kuntiin, ja kuntien Kokeilumestarit toimivat paikallisesti yrittäjien apuna uusien kokeiluiden toteuttamisessa ja innovatiivisten ideoiden eteenpäinviemisessä. Myös yrittäjät voivat saada suoraan hankkeen aikana perehdytyksen MINT asiantuntijoilta kokeilevaan kehittämiseen.

LAB Ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva testiryhmä pyöräilemässä

Kuvateksti: LAB Ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva testiryhmä pyöräilemässä

MINT-testauksen palautteista ja tuloksista

Testaukseen osallistuneet yritykset saivat testaajien palautteista tietoa aidoista asiakaskokemuksesta ja palautetta, jonka avulla yritys voi lähteä kehittämään omia palveluita ja huomioida testaajien kehitysehdotukset. Myös eri sidosryhmät, esimerkiksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Taipalsaaren kunta pystyvät hyödyntämään testauksen palautetta omien kohteidensa kehittämisessä. Varsinkin pyörämatkailijoille suunnatuissa palveluissa kohderyhmän huomioiminen esim. huoltopisteellä, wc:llä ja pienellä tarjoilulla voidaan saada asiakaskokemuksesta huomattavasti parempi. Taipalsaaren alueen luonto, vesistö ja maisemat tekevät jo itsessään vaikutuksen matkailijoihin mutta pienellä lisällä esimerkiksi tarinalla, opastetulla kierroksella, pienellä matkamuistolla tai arkisella aktiviteetilla voidaan tehdä asiakkaan kokemuksesta unohtumaton. Tästä hyvänä esimerkkinä Roope-Saimaa yhteysaluksen oma kioski, joka sai poikkeuksetta kaikilta testaajilta hyvää palautetta ja nousi testikohteen selkeäksi ”wow” efektiksi testaajien keskuudessa. Panostamalla pieniin yksinkertaisiin asioihin voidaan saada aikaan suurikin vaikutus.

Viime kesän tunnelmien perusteella pyörämatkailu on valtavassa nosteessa varsinkin kotimaisten matkailijoiden keskuudessa. Saimaan Saaristoreitti ja Etelä-Karjalan muutkin pyöräilyreitit nostavat suosiotaan. MINT -hankkeen testauksen palautteen perusteella on saatu aito näkemys kotimaisten ja kansainvälisten sekä eri tasoisten pyöräilijöiden kokemuksista Taipalsaaren pyöräilyreitistä ja sen varrella olevista palveluista. Palautteet on käyty läpi testaukseen osallistuneiden yrittäjien, Taipalsaaren kunnan edustajien sekä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa. Näiden palautteiden perusteella on lähdetty pohtimaan reittien ja palveluiden parantamista, uusia palveluita sekä fasiliteetteja, jotta pyörämatkailijat saisivat tulevaisuudessa entistä paremman kokemuksen retkeillessään läpi Etelä-Karjalan.

Kirjoittaja: Elsa Melkko

Artikkeli julkaistu 27.10.2020 Etelä-Karjalan maakuntaportaalissa: https://www.ekarjala.fi/blog/tiedan-mita-teitte-viime-kesana-mint-hankkeessa/

 

Kesäkuulumiset MINTistä

Kesäkuulumiset MINTistä 

MINT -projektin assistentti Teemu Rasi kesätöissä.

Tässä blogipostauksessa kerron kokemuksia kesästä MINT projektin assistenttina. Pääasiallinen työtehtäväni oli tehdä selvitystä kuntien yhteisestä verkkosivuekosysteemistä. 

Tarve selvitykselle kuntien yhteisestä verkkosivuekosysteemisestä ja kuntien nykyisestä yrityspalveluiden näkyvyydestä nousi esiin alkuvuodesta Kokeilumestarit -työpajassa. Tämän pohjalta lähdettiin kesällä selvittämään kuntien mahdollisesti yhdistettäviä resursseja sekä yrityksille suunnattua sisältöä. 

Selvityksen toteuttamista varten palkattiin hankkeelle assistentti ja minä pääsin tähän asemaan. Olen viimeistä vuotta markkinointia LAB-ammattikorkeakoulussa opiskeleva tradenomi. Opinnoissani olen keskittynyt verkkosivujen suunnitteluun ja optimointiin, joten työ hankkeessa kuulosti loistavalta mahdollisuudelta parantaa taitojani tällä saralla. 

Kuluneen kesän aikana olen tutkinut kuntien nettisivut perin pohjin, laatinut suunnitelmia verkkosivuekosysteemin toteutuksista, kirjoittanut raportteja, laatinut erinäisiä pohjia, muokannut hankkeen verkkosivuja sekä tehnyt mallisivustoja. Olen päässyt siis tekemään kovin paljon erilaisia tehtäviä, joka sopii kaltaiselleni vipeltäjälle paremmin kuin hyvin.  

Kesä on ollut yksi mukavimmista töistä, jota olen seitsenvuotisen työurani aikana tehnyt. Vaihtelu ja tehtävien haastavuus on ollut itselleni mieleistä ja projektipäällikkömme on tukenut ja selkeyttänyt työtä erinomaisesti.  

Etätyöskentely on ollut paljolti otsikoissa maaliskuusta lähtien ja itse pääsin etätyötä harjoittelemaan olan takaa, sillä olen tehnyt kaiken haastattelusta lähtien täysin kotoa (ja mökiltä). Uskoisin etätyön häiriöiden puutteen jouduttaneen työtahtiani verrattuna lähityöskentelyyn. 

MINT projektissa työskentely on opettanut minulle paljon Etelä-Karjalan pienten kuntien välisistä toimintatapaeroista, itseni ohjaamista ja etätyöskentelytaitoja. Vielä kerran kiitos kaikille mukana olleille. 

Teot kaakkoon! 

– Teemu Rasi, Assistentti


Hello world

Tarvetreffeiltä boostia yhteistyöhön

Tammikuussa järjestetty Tarvetreffit-tapahtuma kokosi yhteen Parikkalan ja Rautjärven alueen yrittäjiä sekä LABin ja LUTin asiantuntijoita. Mukana tapahtumassa olivat MINT-hanke, Business Mill, Firmatiimi sekä Digiriihi -hanke.  

Tarvetreffit tapahtumassa tuotiin Skinnarilan kampuksen tarjonta lähelle maakunnan yrittäjiä. Kyseessä ei ollut mikään perinteinen hanke-esittely, vaan ideana oli kuunnella yrittäjien tarpeita ja tarjota heille sopiva apu tarpeeseen. Tapahtuma oli ajoitettu ilta-aikaan, jotta mahdollisimman moni yrittäjä pääsi mukaan. Tarvetreffien ideana oli keskittyä asiantuntijoiden puhumisen sijaan yrittäjien kuuntelemiseen ja mahdollistaa heille tutustumisen kampuksen tarjontaan matalalla kynnyksellä.

Idea Tarvetreffeistä syntyi MINT -hankkeessa, jonka tarkoitus on edistää Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittymistä. Hankkeen osatoteuttajakunnissa Parikkalassa ja Rautjärvellä koettiin, että olisi kaikille osapuolille tehokkaampaa, jos useampi kampuksen toimija olisi paikalla samanaikaisesti sen sijaan, että jokainen hanke tai kampuksen toimija järjestää erikseen oman tilaisuutensa. Myös yrittäjillä on paljon erilaisia tarpeita, jotka pystyttäisiin näin tehokkaammin jakamaan oikeille toimijoille.  

Tarvetreffit järjestettiin Koitsan Pito- ja Palvelun tiloissa ja pienen esittelykierroksen jälkeen seurasi erittäin aktiivinen ja mielenkiintoinen keskustelu yrittäjien tarpeista ja huolista sekä haasteista. Keskusteluiden teemoja olivat mm. pienten kuntien rekrytointihaasteet sekä houkuttelevuus ja vetovoimatekijät, korkeakouluopiskelijoiden työllistäminen sekä huoli nuorten kiinnostuksesta yrittäjyyteen. Kirjoittajat: Elsa Melkko ja Kaisa Vainikka

Käy lukemassa koko artikkeli osoitteessa: https://www.saimia.fi/suunta/tarvetreffeilta-boostia-yhteistyohon/

Artikkeli julkaistu Suunta verkkolehdessä 3.6.2020

 

Bonehill Gaming – Kokemuksellista projektioppimista e-urheilusta

Bonehill Gaming – Kokemuksellista projektioppimista e-urheilusta

Skinnarilan kampuksen LAB- ja LUT-opiskelijat, Trailblazers ja Taavetin lukion opiskelijat ideoivat, suunnittelivat ja järjestivät yhdessä Bonehill Gaming -pelitapahtuman Luumäellä 15-16.2.2020, sekä reflektoivat oppimaansa tapahtuman parantamiseksi tulevaisuudessa.

Pelitapahtuma sisälsi kilpapeliturnauksia, lanittamista ja yleisöpelejä. Tapahtuma onnistui mittareiden valossa erinomaisesti. Se keräsi osallistujia paikan päälle ja verkkoon yli 600, sponsorirahoitusta 2 400 euroa ja 85 kilpapelaajaa. Ja mikä tärkeintä, 98 % tapahtumaan osallistujista haluaisi tapahtuman toistuvan myös jatkossa. Järjestämiseen osallistuneet opiskelijat saivat tästä käytännönläheisestä projektista opintosuoritukset. Tapahtuma toteutettiin osana MINT -hanketta, jonka tavoite on edistää Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio ja kokeiluekosysteemin kehittymistä sekä uusien kokeilumestareiden syntymistä.

Bonehill Gaming-tapahtumassa riitti vilskettä (kuva: Erno Salmela).

Bonehill Gaming-tapahtumassa riitti vilskettä (kuva: Erno Salmela).

—-

Kaiken kaikkiaan järjestäjät, pelaajat ja yleisö olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Tunnelma oli erinomainen ja jännitystäkin piisasi – ja jätti nälkää seuraavaan tapahtumaan. Tapahtuma houkutteli paikalle nuorten lisäksi myös paljon lapsiperheitä. Myös jatkoa on luvassa niin Luumäellä kuin muuallakin Etelä-Karjalassa. Nimittäin Luumäen tapahtumasta oppineena suunnitelmissa on vuodeksi 2021 tapahtumakiertue, jonka aikana järjestetään pelitapahtuma vähintään viidessä Etelä-Karjalan kunnassa. Samalla etsitään eri e-urheilulajeissa aluemestareita. Siis lisää tapahtumia, lisää pelattavaa, lisää kivaa. E-urheilusta tehdään koko Etelä-Karjalan juttu. Opiskelijat tulevat olemaan myös kiertueen järjestämisessä tärkeässä roolissa. Kirjoittaja: Erno Salmela

Käy lukemassa koko artikkeli osoitteessa: https://www.saimia.fi/suunta/bonehill-gaming-kokemuksellista-projektioppimista-e-urheilusta/

Artikkeli julkaistu Suunta verkkolehdessä 3.6.2020

 

Tervetuloa seuraamaan mitä MINT -projektissa tapahtuu!

Iskujoukot ja Kokeilumestarit pienten kuntien kehityksen vauhdittajiksi

LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT -yliopisto ovat käynnistäneet MINT-palvelun, joka auttaa Etelä-Karjalan pieniä kuntia ja niiden yrityksiä uudistamaan toimintaansa nopean kokeilevan kehittämisen hengessä ja suuntaamaan katsettaan eteenpäin korkeakouluyhteistyön avulla.

Toiminta käynnistyi vauhdikkaasti marraskuussa, kun LABin ja LUTin asiantuntijoista muodostuvat iskujoukot vierailivat kunnissa ja niiden yrityksissä keräämässä kehitystarpeita. Vastaavasti kunnista kävi iskujoukkoja Skinnarilan kampuksella. Kymmenen iskujoukkovierailua synnytti nopeasti 23 kehitystarvetta. Iskujoukkojen tehtävä on ylläpitää jatkossakin yhteistyön aloituskynnys mahdollisimman matalana.

Kunta- ja yrityskohtaisten tarpeiden lisäksi on tunnistettu alueellisesti yhteisiä tarpeita. Varsinkin eSports -tapahtumat ja matkailuyrittäjien palveluiden paketointi ovat herättäneet laajasti kiinnostusta. eSportsin osalta järjestettiin joulukuussa iskujoukkojen törmäytyspaja, joissa kohtasivat yritysedustajat, kuntien henkilöstö ja opiskelijat sekä Skinnarilan kampuksen asiantuntijat ja opiskelijat. Näiden tavoitteena on käynnistää eri kunnissa eSports-toimintaa ja ristiinoppia siitä toisilta.

Käytännön kehitystyön ohessa kuntiin ja yrityksiin syntyy uusia Kokeilumestareita, joiden avulla oppiminen tapahtuu mestari – kisällimallilla. Kokeilumestari on kokeilevan kehittämisen periaatteiden osaajaksi kasvava henkilö, jonka asenne ja taidot painottuvat jahkailun ja ennakkosuunnittelun sijasta nopeaan tekemiseen, asiakkaan kohtaamiseen ja oppimiseen. Kartoitukset ja selvitykset ovat kokeilumestarille kirosanoja.

MINT-toimintamalli käynnistetään osana EAKR:n rahoittamaa ”Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen” -hanketta, jonka toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto sekä Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat vuosina 2019 – 2021.