Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen

Palkinnon arvo 900 €

Osallistu kisaan ja voita 900 €:n arvosta markkinointipalveluita!

MINT Innovaatiokilpailu Etelä-Karjalan pienten kuntien yrityksille*

Yrittäjä, kerro liikeideasi ja voita 900 €:n arvosta markkinointipalveluita!

Osallistu MINT innovaatiokilpailuun viimeistään 30.11 mennessä. Kerro meille Etelä-Karjalan paras idea tai innovaatio ja osallistu kisaan! Etsimme uutta tuotetta tai palvelua, jonka olet kehittänyt, mutta jota et ole vielä lanseerannut.

Palkintona on uudelle kohderyhmälle (asiakkaille) kohdennettu arvolupaus ja siihen liittyvät viestit, kuvittaminen ja tekstin tuotto (arvo 900 €). Eli esimerkiksi uuden tuotteen / palvelun markkinointiviestin visuaalisen ilmeen suunnittelu, kuvittaminen sekä tekstin tuottaminen sosiaalisen median kanaviin tai yrityksenne verkkosivuille.

 

Ketkä voivat osallistua ja miten?

*Kilpailuun voi osallistua hankkeen osatoteuttajakuntien, eli Parikkalan, Rautjärven, Taipalsaaren, Savitaipaleen tai Luumäen alueella toimivat mikro- ja pk-yritykset.

Voit osallistua kilpailuun täyttää osallistumislomakkeen (alapuolella) 30.11.2020 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan 4.12 mennessä ja palkinto lunastetaan joulukuun 2020 aikana. Kilpailun voittajan päättää MINT-palvelun raati, joka koostuu LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun eri alojen asiantuntijoista.

Kilpailun järjestää MINT-palvelu, joka on LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Luumäen kunnan, Parikkalan kunnan, Rautjärven kunnan, Savitaipaleen kunnan ja Taipalsaaren kunnan yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda innovaatio- ja kokeiluekosysteemi toimintamalli kuntien, yritysten ja korkeakoulujen välille. Hankkeessa keskitytään kuntien, yritysten ja niiden yhteisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseen kokeiluiden avulla ja sitä kautta kunnissa toimivien pk-yritysten innovaatio-osaamisen kasvattamiseen. 

 

OsallistumislomakeKylläEi

Kuvailkaa innovaationne mahdollisimman tarkasti (mitä, kenelle, miten?)


EiKyllä, alle 199 100 €Kyllä, 199 100 €, tai enemmän

 

*De minimis -tuella tarkoitetaan julkisten varojen/edun kanavoimista taloudelliselle toimijalle siten, että toimenpide on valikoiva. De minimis -tuki on vähämerkityksinen tuki, jota voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 200 000 € kolmen verovuoden aikana. Palkinto on De minimis -tukea, joten mikäli yrityksenne on saanut viimeisen kolmen verovuoden aikana kyseistä tukea 199 100 €, tai enemmän, emme valitettavasti voi antaa palkintoa teille.